Blog

Bỏ công việc vào túi quần sau…!
By admin | | 0 Comments |
“Chú mày phải nhớ lấy lời anh, công việc thì bỏ vào túi quần sau. Để khi về nhà hay đi ăn ấy hả, thì ngồi đè lên…. Sếp ấy hả, cũng ngồi lên hết cho anh. Gia đình là quan trọng nhất….phải nhớ lấy lời anh” - Đó là lời một anh đồng nghiệp cũ nhắn nhủ với mình.
Scroll to Top