Blog

Mời bạn xem video cắt tóc tại “Tiệm tóc Vợ”
By admin | | 0 Comments |
Mình đã nhờ Vợ cắt tóc cho ở nhà cũng được gần 2 năm nay, từ giai đoạn cuối của dịch năm 2022. Nay mời các bạn xem video một lần mình được Vợ cắt tóc cho. Cũng không phải lần nào cũng hề như thế này ^^
Scroll to Top