Blog

Khi không làm gì tức là đang làm điều tốt nhất
By admin | | 0 Comments |
Trong những lúc tâm trạng không ổn định, không làm gì tức là đang làm tất cả điều tốt nhất rồi. Bởi mọi lời nói, mọi hành động trong lúc này đều có thể làm tổn thương người khác hoặc gây những sự rắc rối.
Scroll to Top