Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog Chín Engineer (Chín Engineer). Bằng cách truy cập, bạn xác nhận đồng ý với những điều khoản sử dụng của Chín Engineer. Bạn vui lòng đọc kỹ thông tin "Điều khoản sử dụng” sau đây trước khi tiếp tục truy cập và sử dụng các nội dung được chia sẻ.

Thông tin về Chín Engineer

Chín Engineer là một blog cá nhân, nơi tôi (Chien Bui Van) chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện thú vị tích lũy được từ công việc và cuộc sống cá nhân.

Quyền sở hữu trí truệ

Tất cả các nội dung được chia sẻ trên Chín Engineer, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Chín Engineer, trừ khi có quy định khác. Bạn có thể sử dụng các nội dung trên Chín Engineer, tuy nhiên bạn cần đảm bảo (1) chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục hoặc phi thương mại, (2) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, (3) không thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào liên quan.

Bảo mật không tin

Thông tin thu thập: Chín Engineer có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, bình luận hoặc tương tác trên các nội dung được chia sẻ. Thông tin có thể bao gồm tên, email hoặc thông tin khác liên quan.

Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được dùng để:

  • Cung cấp, duy trì và cải thiện hoạt động của Chín Engineer.
  • Gửi thông tin, cập nhật và phản hồi về yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn.
  • Tương tác với bạn và cung cấp hỗ trợ khi bạn liên hệ.

Bảo mật thông tin: Chín Engineer cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiếp cận, tiết lộ thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin: Chín Engineer cam kết không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Quyền truy cập và sửa đổi thông tin: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào liên quan đến bảo mật thông tin.

Bình luận

Chín Engineer luôn mong muốn được lắng nghe những chia sẻ và phản hồi từ bạn, tuy nhiên, bạn cần tuân thủ nguyên tắc tôn trọng và không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc chuẩn mực nào, không sử dụng ngôn từ mang tính xác phạm, đe dọa hay bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Chín Engineer có quyền xóa bỏ bất kỳ bình luận nào mà được coi là spam, chống đối hoặc có nội dung không phù hợp.

Hạn chế trách nhiệm

Chín Engineer không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của nội dung và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ thông tin khác được đăng tải trên Chín Engineer. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các nội dung được chia sẻ. Chín Engineer có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nội dung nào trong các nội dung được chia sẻ bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Chín Engineer từ chối mọi trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng thông tin từ Chín Engineer.

Quyền sửa đổi và thông tin phản hồi

Chín Engineer có thể thay đổi bất kỳ nội dung nào trong trang “Điều khoản sử dụng” này mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với Chín Engineer thông qua địa chỉ email contact.chinengineer@gmail.com

Scroll to Top